金属桶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
金属桶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

秦穆公任用百里奚百里奚之未遇时亡虢而虏晋饭牛-【xinwen】

发布时间:2021-10-12 11:42:53 阅读: 来源:金属桶厂家

阅读(甲)(乙)两篇选文。

(甲)先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐付托不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

(乙)章武三年春,先主于永安病笃。召亮于成都,属以后事。谓亮曰:“君才十倍于曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”先主又为诏,敕后主曰:“汝与丞相从事,事之如父!”

【小题1】解释下列加点的词。

(1)夙夜忧叹(2)深入不毛(3)斟酌损益(4)属以后事

【小题2】用现代汉语翻译下列句子。

(1)庶竭驽钝,攘除奸凶(2)若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。

【小题3】通读两文,除“忠心耿耿”以外,你还读出一个什么样的诸葛亮?请结合内容分析。

[甲]亮答日: ....制州北据汉、沔,利尽南海,东连炅会,西逗巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之士,高祖内之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民股国富而不知存恤,智能之十思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有刑、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、济,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”先主日:“善!”

(节选自《三国志》)

[乙]苏秦始将连横说秦患王,曰:“大王之国,西有巴、蜀、汉中之利,北有胡貉、代马”之用,南有巫山、黔中之限,东有崤、函之固。田肥关,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形使,此所谓天府,天下之雄国也。以人王之贤,十民之众,车骑之用,兵法之教,可以并诸候,吞天下,称帝而治。愿大王少留意,臣请奏其效!’

秦王曰:“寡人闻之,毛羽不丰满者,不可以高飞:文章“不成者,不可以诛罚:道德不享名,不可以 使民;政教不顺者,不可以烦大臣。今先生俨然”不远下里而庭教之, 愿以异日。”

(节选自《战国策》)

[注]①连横:战国时,随从强国太进攻其他弱国,称为连横。②胡貉:指北方少数民族地区出产的貉皮,代马:今指山西,河北北部出产的马。③义章:指法令条义,④俨然:庄严那重的样子。

【小题1】下列各项中加点词语解释有误的一项是( )

【小题2】下列选项中加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:以大王之贤

【小题3】下列对文章内容的理解与分析,错误的一项是( )

A.[甲]文中诸葛亮分析天下形势,目的是希望刘备“成霸业,兴汉室”。.

【小题4】用现代汉语说出下列句子的意思。

(1) 外结好孙权,内修政理。

(2)此所谓天府,天下之雄国也。

阅读下面的文言文,完成下列小题。

(甲)公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

(乙)狄青为枢密副使,宣抚①广西。时侬智高②守昆仑关。青至宾州,值上元节,令大张灯烛,首夜燕③将佐,次夜燕从军官,三夜飨军校。首夜乐饮彻晓。次夜二鼓时,青忽称疾,暂起如内。久之,使人谕孙元规④,令暂主席行酒,少服药乃出,数使人劝劳座客。至晓各未敢退忽有驰报者云:“是夜三鼓,青已夺昆仑矣。”

(选自《梦溪笔谈》)

(注)①抚:朝廷派遣大臣赴某一地区传达皇帝命令并安抚军民、处置事宜。②侬智高:宋朝壮族首领。皇祐四年(公元1052年)起兵反宋,自称仁惠皇帝。③燕:通“宴”,宴请。④孙元规:宋朝会稽人,为湖南安抚使兼广南东路、广南西路安抚使。

【小题1】解释下列加点词在文中的意思。

(1)小信未孚孚:______(2)小大之狱狱:______

(3)数使人劝劳座客数:______(4)青忽称疾疾:______

【小题2】下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

【小题3】把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)值上元节,令大张灯烛。

【小题4】甲文曹刿和乙文狄青两位军事家指挥都是抓住战机出奇制胜,请结合内容分析。

NK干细胞移植

北京干细胞机构哪家好

免疫细胞疗法治疗费用